ไฟลัมไนดาเรีย (Phylum Cnidaria) หรือ ไฟลัมซีเลนเทอราตา(Phylum Coelenterata)     

การสืบพันธุ์
- แบบไม่อาศัยเพศ  คือ การแตกหน่อ
- แบบอาศัยเพศ คือ การปฏิสนธิ

ประโยชน์
                1. แนวหินปะการัง ให้ความสวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นกำแพงธรรมชาติ ช่วยลดความรุนแรงของการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมและกระแสน้ำ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแพร่กระจายพันธุ์ของสัตว์ทะเล
                2. ไฮดรา ใช้เป็นผู้ล่าควบคุมลูกน้ำ
                3. แมงกะพรุนถ้วย ใช้เป็นอาหาร
โทษ
                แมงกะพรุนไฟหลายชนิดมีพิษร้ายแรง ถ้าถูกเข้าจะทำให้ได้รับอันตราย เป็นผื่นคัน เป็นแผล ปวดแสบ ปวดร้อน เป็นไข้

 

แหล่งข้อมูล :นิพนธ์ ศรีนฤมล. BIOLOGY NOTE. กรุงเทพฯ : เทพรัตน์พับลิชชิ่งกรุ๊ป , 2532

   http://bio_up62.krubpom.com/2.htm