ไฟลัมนีมาโทดา (Phylum Nematoda)     

การสืบพันธุ์
เป็นสัตว์แยกเพศ (ตัวเมียมักใหญ่กว่าตัวผู้เนื่องจากตัวเมียต้องทำหน้าที่ในการออกไข่)

ตัวอย่างสัตว์
พวกหากินอิสระ               หนอนในน้ำครำ  หนอนในน้ำส้มสายชู


พวกที่เป็นปรสิต
อาศัยอยู่ในกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
- พยาธิโรคเท้าช้าง


- หนอนที่ลูกตา
- พยาธิตัวจี๊ด
อาศัยอยู่ที่ลำไส้ เช่น   พยาธิไส้เดือน     พยาธิปากขอ       พยาธิเส้นด้ายหรือพยาธิเข็มหมุด  พยาธิแส้ม้า

    


อาศัยอยู่ตามรากพืชบางชนิด  เช่น   ไส้เดือนฝอยทำให้เกิดโรครากปม

แหล่งข้อมูล :นิพนธ์ ศรีนฤมล. BIOLOGY NOTE. กรุงเทพฯ : เทพรัตน์พับลิชชิ่งกรุ๊ป , 2532